Stichting Naaste

Stichting Naaste

Een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij

Home

Stichting Naaste is een vrijwilligersorganisatie die (ex-) gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij. Individuele begeleiding van ex-gedetineerden is zeer effectief en vergroot sterk de kans op goede resocialisatie. De begeleiding wordt zó gegeven dat een ex-gedetineerde minder snel terugvalt in criminaliteit. Hierdoor worden er ook minder nieuwe slachtoffers gemaakt.

Exodus Logo Exodus

NAASTE is verbonden met Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN), waaronder de Exodushuizen vallen en het Exodus vrijwilligersnetwerk. Tevens participeert NAASTE in het landelijk netwerk van Exodus. Er is een convenant gesloten om de onderlinge samenwerking te bevorderen.


Vacatures bij Naaste
Voor vacatures bij Naaste, zie hier.