Stichting Naaste

Stichting Naaste

Een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij

Missie en Visie

Missie

Stichting Naaste wil van betekenis zijn voor degenen die – in de breedste zin van het woord – strafrechtelijk met justitie in aanraking zijn gekomen en op dit moment niet de hulp en steun krijgen die ze nodig hebben. Stichting Naaste wil hen bemoedigen en steunen op het gebied van relaties, wonen, werken en zingeving.

 

Visie

Vanuit onze christelijke visie vinden wij het van belang om deze mensen te helpen, zodat zij een plek in de samenleving kunnen verwerven

 

Hoe bereiken we dit?

De nazorg begint al tijdens de detentieperiode door contacten te leggen. De vertrouwensband die zodoende kan ontstaan is na detentie waardevol voor een goede individuele ondersteuning.
Momenteel zijn 30 opgeleide vrijwilligers actief met het geven van individuele hulp aan ongeveer 60 ex-gedetineerden. Wij willen dit aantal de komende jaren uitbreiden.

De Stichting Naaste is opgezet in samenwerking met P.I. “De Achterhoek”, met kerken in de regio, gemeenten in de Achterhoek en Stedendriehoek, en met andere maatschappelijke en kerkelijke organisaties.
Er zijn nauwe banden met het landelijk netwerk van Exodus en forensisch psychiatrisch expertisecentrum De Boog van het GGnet.