Stichting Naaste

Stichting Naaste

Een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij

Projecten

Dit zijn de lopende projecten waar onze vrijwilligers actief in zijn:

 

De briefwisseling loopt via de dienst Geestelijke Verzorging van de PI. Het adres van de vrijwilliger blijft onbekend voor de gedetineerde.

Persoonlijke bezoeken, of als begeleider van kinderen van een gedetineerde. Nazorg (ex-)gedetineerden.  De contacten worden waar mogelijk al binnen de muren van de P.I. Achterhoek gelegd .

Voorbereiden en deelnemen aan dienst in de PI.

O.a. geven van taallessen en hulp bij praktische vragen.

Opname van het voorlezen van een verhaal door de gedetineerde vader voor zijn kind(eren).

Het bezoeken van een cliënt.