Stichting Naaste

Stichting Naaste

Een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij

Home

Stichting Naaste is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie.

Wij bieden in- en nazorg aan (ex-)gedetineerden bij zijn terugkeer in de maatschappij.

Individuele begeleiding van (ex-) gedetineerde is zeer effectief. Het vergroot de kans op goede resocialisatie en minimaliseert hiermee een terugval naar criminaliteit.

Wij zijn actief in de regio Stedendriehoek (Zutphen, Apeldoorn, Deventer) en Achterhoek.

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk, kijk eens bij onze vacatures!

Logo Exodus

Stichting Naaste is verbonden met Vereniging Exodus  Nederland , waaronder de Exodushuizen vallen en het Exodus vrijwilligersnetwerk. Tevens participeert Naaste in het landelijk netwerk van Exodus en is een convenant gesloten om de onderlinge samenwerking te bevorderen.