Stichting Naaste

Stichting Naaste

Een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij

Contact

Algemeen Coördinator 

T: 06 2417 6718

E: stichtingnaaste@xs4all.nl 

 
Postadres

Stichting Naaste
Postbus 4169
7200 BD Zutphen

Onze bankrelatie

ABN-AMRO, rekening nr.: NL91 ABNA 044 35 32 974

t.n.v. Interkerkelijke Stichting Naaste te Zutphen

ANBI status

Stichting Naaste heeft een ANBI status. Dit houdt in dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.