Stichting Naaste

Stichting Naaste

Een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij

Links

https://www.exodus.nl/
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN), waaronder de Exodushuizen vallen en het Exodus vrijwilligersnetwerk.

https://ggnet.nl/deboog Het expertisecentrum voor forensische psychiatrie.

https://www.justitiepastoraat.nl/
 Samen met andere levensbeschouwelijke instellingen bieden deze pastores geestelijke verzorging in de instellingen van justitie