Stichting Naaste

Stichting Naaste

Een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij

Links

www.exodus.nl
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN), waaronder de Exodushuizen vallen en het Exodus vrijwilligersnetwerk.
 
www.gevangenispastor.nl
De website van het R.K. justitiepastoraat .
 
www.gevangenispredikant.nl
De website van het protestants justitiepastoraat.

Samen met andere levensbeschouwelijke instellingen bieden deze pastores geestelijke verzorging in de instellingen van justitie