Stichting Naaste

Stichting Naaste

Een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij

Over Naaste

Missie en Visie

Stichting Naaste wil van betekenis zijn voor degenen die – in de breedste zin van het woord – strafrechtelijk met justitie in aanraking zijn gekomen en op dit moment niet de hulp en steun krijgen die ze nodig hebben.

Stichting Naaste wil hen bemoedigen en steunen op het gebied van relaties, wonen, werken en zingeving.

Vanuit onze christelijke visie vinden wij het van belang om deze mensen te helpen, zodat zij een plek in de samenleving kunnen verwerven.

Hoe bereiken we dit?

De nazorg begint al tijdens de detentieperiode door contacten te leggen. De vertrouwensband die zodoende kan ontstaan is na detentie waardevol voor een goede individuele ondersteuning.

Momenteel zijn 30 opgeleide vrijwilligers actief met het geven van individuele hulp aan ongeveer 60 ex-gedetineerden. Wij willen dit aantal de komende jaren uitbreiden.

De Stichting Naaste is opgezet in samenwerking met P.I. “De Achterhoek”, kerken in de regio, gemeenten in de Achterhoek en Stedendriehoek en met andere maatschappelijke en kerkelijke organisaties.
Er zijn nauwe banden met het landelijk netwerk van Exodus en forensisch psychiatrisch expertisecentrum De Boog van het GGnet.

Werkgebied

NAASTE  staat voor : NAzorg  Achterhoek  STEdendriehoek  ( Apeldoorn – Deventer- Zutphen )

In de regio Achterhoek en Stedendriehoek zijn we werkzaam o.a. in:

-De Penitentiaire Inrichting ‘De Achterhoek’  in  Zutphen -Forensische Psychiatrisch Expertisecentrum ‘De Boog’ in Warnsveld.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
    •    Ria Aartsen-den Harder – Voorzitter
    •    Anja Leenhouts – Secretaris
    •    Albèr Giezen – Bestuurslid
    •    Vacature – Penningmeester
    •    Vacature – Bestuurslid

Bestuurslid aan het woord
Onze vrijwilligers geven zich tijd en moeite om hen, die een tijd in de gevangenis hebben moeten doorbrengen, op te vangen als de straf is uitgezeten. Begeleiding wordt hen gegeven om weer te gaan functioneren in onze maatschappij.

Hoewel dit zeker gepaard gaat met vallen en opstaan is het wel duidelijk dat onze samenleving belang heeft dat dit werk nu, maar ook in de toekomst zal worden gedaan.

Het jaarverslag van Naaste
Jaarverslag 2023