Stichting Naaste

Stichting Naaste

Een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij

Projecten

De vrijwilligers ondersteunen in verschillende projecten, waar zowel zelfstandig als in samenwerkingsverband gewerkt wordt.

Bezoek aan gedetineerden in PI Achterhoek

Persoonlijke bezoeken, of als begeleider van kinderen van een gedetineerde. De contacten worden waar mogelijk al binnen de muren van de P.I. Achterhoek gelegd .

“Wat ik bijzonder vind aan dit werk is dat de mensen die graag bezoek willen ook iets met hun leven willen. Ik ontmoet altijd heel interessante mensen, die mij een kijkje gunnen in hun leven”

Kerkvrijwilliger

Voorbereiden en deelnemen aan de dienst in de PI.

Correspondentie met gedetineerden.

De briefwisseling loopt via de dienst Geestelijke Verzorging van de PI. Het adres van de vrijwilliger blijft onbekend voor de gedetineerde.

Re-integratie Centrum PI Achterhoek

O.a. geven van taallessen en hulp bij praktische vragen.

Project ‘Papa leest voor’

In dit project leest de gedetineerde vader zijn kind(eren) een verhaaltje voor, waarvan een opname wordt gemaakt. Vervolgens wordt de opname verstuurd naar zijn kind(eren). Dit om de band vader-kind actief te houden.

“Als een vader voorleest komt zijn zachte kant naar voren en zien wij hoe liefderijk ze naar hun kind zijn. Op hun gezicht verschijnt dan vaak een glimlach.”

FPA De Boog van het GGNet

Het bezoeken van een cliënt.